Hur planerar vi för evigheten?

The Carnival In Rome (1881)

Hur planerar vi för evigheten? är vår valfråga inför EU-valet 2024. Kom ihåg att rösta i EU-valet den 9 juni.

Monisterna

Vår ideologi:
Monism
Vår grundpolitik:
Åtta delar för ett harmoniserande samhälle.
Litteratur:
Fri vilja och mänsklig utveckling
Vi stöttar:
Sverigekortet - Kollektivtrafik i hela landet för max 10 kronor om dagen.

Initiativ som främjar cykel- och kollektivtrafik lyfter vi fram och stöttar. Gärna där cykel- och kollektivtrafiklösningar harmoniserar. Se Köpenhamn som ett gott exempel där cyklar är en naturlig del i tågvagnarna.

Kontakt

Kansli:
Konsthallstorget i Malmö
Epost:
sverige@gmail.com
Github:
github.com/antics/monisterna