Monism

View Into Infinity, Single Figure (1913)

Monism (av grekiskan Mons, ensam) är en enhetslära som förklarar mångfalden i världen ur en grundprincip.

Fenomen som förklarar monism